Základy zapojování obvodu

Bezpečnostní upozornění

Pozor při zapojování obvodu pracujeme s elektrickým proudem! Pokud budete pokusy opakovat dodržujte přesně návod na zapojení obvodu!!!

Značení elektrického schéma

Značek je opravdu hodně ukážeme si zatím nějaké základní.

Zapojení stejnosměrného obvodu se žárovkou

spínaná žárovka s ampérmetrem a voltmetrem

Popis obvodu:

Na začátku vidíme zdroj. Na kladném pólu zdroje vidíme vypínač. Na záporném pólu vidíme do série zapojený ampérmetr. Paralelně se žárovkou je zapojený voltmetr. Napětí může být například 30V. Voltmetr tedy ukazuje hodnotu cca. “30.0”. Ampérmetr ukazuje spotřebu žárovky např. 0,02A.