Minecraft – zajímavé příkazy

1./give @p diamond_sword{Enchantments:[{id:enchant ,lvl:1000}]} 1

Získáte diamantový meč s libovolným enchantem a lybovolným levlem enchantu.

2./title @a title {“text”:”Here is a template”,”color”:”green”}

Vytvoří nápis na obrazovce hrače misto Here is a template vložte text a misto green zvolte barvu.

3./execute at @p run setblock ~ ~-1 ~ minecraft:diamond_block

Vložte do repeat command blocku vložte tento prykaz a zaktivujte ho tak se pod vašima nohama budou měnit blocky na diamanty.