Voltmetr

Bezpečnostní upozornění

Pozor při zapojování obvodu pracujeme s elektrickým proudem! Pokud budete pokusy opakovat dodržujte přesně návod na zapojení obvodu!!!

Elektrické napětí

Napětí je fyzikální veličina Značíme: U Zákl. jednotka: 1V

V obvodu se nachází dané napětí které určí člověk, který obvod zapojuje (např. 230V AC, 12V DC). Napětí je něco co se v zapojeném obvodu je(na rozdíl od proudu).

Dělení elektrického napětí: Existují dva způsoby jak rozdělit elektrické napětí. První je možnost AC(střídavý – nachází se například v zásuvce). A druhá možnost DC(stejnosměrný – například v nabíječce na mobil).

Typy voltmetru

Analogový voltmetr

Analogový nebo také “ručičkový” voltmetr vypadá přibližně takto

Analogový voltmetr max. hodnota 500V

Digitální voltmetr

Digitální voltmetr vypadá přibližně takto

Digitální voltmetr se segmentovým displejem